DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

<<< novější nálezy <<< >>> starší nálezy >>>


AktualityStejně tak, jako každý rok na přelomu dubna a května, je i letos zaznamenán na okrasných jehličnanech (cypřišcích, zeravech, jalovcích apod.) zvýšený výskyt teliálního stádia rzi hrušňové (Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter). Pro likvidaci je nejvhodnější používat postřik fungicidy na bázi mědi.>>> VÍCE >>>


Nejnovější nálezyDiscina ancilis (Pers.) Sacc.
(destice chřapáčová)
Foto: Stanislav Bandžuch


Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát
(outkovka chlupatá)
Foto: Martin Mišan


Plicaturopsis crispa (Pers.) D. A. Reid
(měkkouš kadeřavý)
Foto: Martin MišanReticularia lycoperdon Bull.
(síťovka pýchavkovitá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Exidia glandulosa (Bull.) Fr.
(černorosol bukový)
Foto: Iveta Votrubcová

Morchella sp.
(smrž)
Foto: Iveta VotrubcováSchizophyllum commune Fr.
(klanolístka obecná)
Foto: Iveta Votrubcová


Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouzar
(kornatec krvavý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Encoelia furfuracea (Roth) P. Karst.
(kornice otrubičnatá)
Foto: Martin MišanVuilleminia comedens (Nees) Maire
(větvovka ojíněná)
Foto: Martin Mišan

???

Foto: Stanislav Bandžuch


Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter
(rez hrušňová)
Foto: Iveta VotrubcováTrametes versicolor (L.) Lloyd
(outkovka pestrá)
Foto: Martin Mišan


Pholiota sp.
(šupinovka)
Foto: Stanislav Bandžuch


Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát
(rezavec šikmý)
Foto: Martin MišanPlectania melastoma (Sowerby) Fuckel
(ohnivec černý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.
(dřevnatka kyjovitá)
Foto: Martin Mišan


Gyromitra sp.
(ucháč)
Foto: Stanislav Bandžuch
<<< novější nálezy <<< >>> starší nálezy >>>