DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

<<< novější nálezy <<< >>> starší nálezy >>>


Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer
(šafránka červenožlutá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Fistulina hepatica (Schaeff.) With.
(pstřeň dubový)
Foto: Stanislav Bandžuch


Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A. H. Sm.
(opeňka měnlivá)
Foto: Stanislav BandžuchHypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f.
(dřevomor červený)
Foto: Martin Mišan

Exidia glandulosa (Bull.) Fr.
(černorosol bukový)
Foto: Stanislav Bandžuch


Stereum hirsutum (Willd.) Pers.
(pevník chlupatý)
Foto: Martin Mišan
Humaria hemisphaerica (F. H. Wigg.) Fuckel
(bělokosmatka polokulovitá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Tremella mesenterica Schaeff.
(rosolovka mozkovitá)
Foto: Stanislav Bandžuch


Daedaleopsis confragosa var. tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer
(síťkovec trojbarvý)
Foto: Stanislav BandžuchFomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.
(troudnatec pásovaný)
Foto: Martin Mišan


Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat.
(ohňovec Hartigův)
Foto: Stanislav Bandžuch

Fomes fomentarius (L.) J. Kickx f.
(troudnatec kopytovitý)
Foto: Martin Mišan
Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & P. N. Borisov
(ohňovec osikový)
Foto: Stanislav Bandžuch

Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst.
(kornatka masová)
Foto: Stanislav Bandžuch

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.
(lesklokorka ploská)
Foto: Martin MišanDiatrype disciformis (Hoffm.) Fr.
(korovitka terčovitá)
Foto: Martin Mišan


??? Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden
??? (outkovka francouzská)
Foto: Stanislav Bandžuch

Fomes fomentarius (L.) J. Kickx f.
(troudnatec kopytovitý)
Foto: Stanislav Bandžuch
<<< novější nálezy <<< >>> starší nálezy >>>