DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub


Všem houbařům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a mnoho nejen houbařských úspěchů v roce 2015.Nejnovější nálezyGanoderma applanatum (Pers.) Pat.
(lesklokorka ploská)
Foto: Stanislav Bandžuch

Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat.
(ohňovec Hartigův)
Foto: Stanislav Bandžuch

Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin
(ohňovec statný)
Foto: Stanislav BandžuchCyphellopsis anomala (Pers.)
Donk
(číšovec nahloučený)
Foto: Stanislav Bandžuch


Tremella mesenterica Schaeff.
(rosolovka mozkovitá)
Foto: Stanislav Bandžuch


Corticium roseum Pers.
(kornatec růžový)
Foto: Stanislav BandžuchPeniophora incarnata (Pers.) P. Karst.
(kornatka masová)
Foto: Stanislav Bandžuch

Gloeoporus taxicola (Pers.) Gilb. & Ryvarden
(dřevokaz borový)
Foto: Stanislav Bandžuch

Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél.
(boltcovitka ucho Jidášovo)
Foto: Stanislav BandžuchBjerkandera adusta (Willd.)
P. Karst.
(šedopórka osmahlá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Stereum hirsutum (Willd.)
Pers.
(pevník chlupatý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Tremella mesenterica
Schaeff.
(rosolovka mozkovitá)
Foto: Stanislav BandžuchHeterobasidion annosum (Fr.) Bref.
(kořenovník vrstevnatý)
Foto: Stanislav Bandžuch


Schizophyllum commune Fr.
(klanolístka obecná)
Foto: Stanislav Bandžuch


Trichoderma viride Pers.
(zelenatka obecná)
Foto: Stanislav BandžuchFomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.
(troudnatec pásovaný)
Foto: Stanislav Bandžuch

Mycena polygramma (Bull.) Gray
(helmovka rýhonohá)
Foto: Martin Mišan

Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.
(troudnatec pásovaný)
Foto: Petr HorsákLycogala epidendrum (J. C. Buxb. ex L.) Fr.
(vlčí mléko červené)
Foto: Martin Mišan

Pseudomerulius aureus
(Fr.) Jülich
(dřevomorka zlatá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Lentinellus castoreus (Fr.) Kühner & Maire
(houžovec bobří)
Foto: Stanislav Bandžuch