DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Na těchto stránkách naleznete kromě atlasu dřevokazných hub s podrobným popisem 171 druhů saprofytických a parazitických hub rostoucích na dřevě, jejich fotografií a ekologie také seznam dřevin, na nichž se nejčastěji vyskytují a dále atlas hlenek, organismů žijících na povrchu tlejícího dřeva.
Pokud na těchto stránkách nenaleznete odpověď na váš dotaz, napište nám, nebo přispějte svým názorem do diskuse. Můžete rovněž navštívit náš profil na Facebooku. Máte-li zájem, můžete posílat vaše fotografie dřevokazných hub nebo hlenek na náš e-mail.Nejnovější nálezyConiophora puteana
(Schumach.) P. Karst.
(popraška sklepní)
Foto: Stanislav Bandžuch

Gloeophyllum abietinum
(Bull.) P. Karst.
(trámovka jedlová)
Foto: Stanislav Bandžuch

Xylaria polymorpha
(Pers.) Grev.
(dřevnatka kyjovitá)
Foto: Jiří Januš
Mycena sp.
(helmovka)
Foto: Martin Mišan

Phellinus igniarius
(L.) Quél.
(ohňovec obecný)
Foto: Stanislav Bandžuch

Peniophora incarnata
(Pers.) P. Karst.
(kornatka masová)
Foto: Stanislav BandžuchGloeoporus taxicola (Pers.)
Gilb. & Ryvarden
(dřevokaz borový)
Foto: Stanislav Bandžuch

Auricularia auricula-judae
(Bull.) Quél.
(boltcovitka ucho Jidášovo)
Foto: Stanislav Bandžuch

Trametes versicolor (L.)
Lloyd
(outkovka pestrá)
Foto: Stanislav Bandžuch
Hyphodontia sambuci
(Pers.) J. Erikss.
(kornatec bezový)
Foto: Stanislav Bandžuch


Daedaleopsis confragosa
(Bolton) J. Schröt.
(síťkovec načervenalý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Annulohypoxylon multiforme
(Fr.) Y. M. Ju, J. D. Rogers
& H. M. Hsieh
(dřevomor mnohotvarý)
Foto: Stanislav BandžuchPhlebiopsis gigantea
(Fr.) Jülich
(kornatec obrovský)
Foto: Stanislav Bandžuch

Diatrype disciformis
(Hoffm.) Fr.
(korovitka terčovitá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Cylindrobasidium evolvens
(Fr.) Jülich
(kornatec rozvitý)
Foto: Stanislav BandžuchHypholoma fasciculare var. fasciculare (Huds.) P. Kumm.
(třepenitka svazčitá)
Foto: Martin Mišan


Irpex lacteus (Fr.) Fr.
(bránovitka mléčná)
Foto: Stanislav Bandžuch


Xylaria hypoxylon (L.) Grev.
(dřevnatka parohatá)
Foto: Stanislav BandžuchLentinula edodes
(Berk.) Pegler
(houževnatec jedlý)
Foto: Jaroslav Mokroluský

Hypoxylon fuscum
(Pers.) Fr.
(dřevomor hnědý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Meripilus giganteus
(Pers.) P. Karst.
(trsnatec obrovský)
Foto: Martin Mišan