DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Na těchto stránkách naleznete kromě atlasu dřevokazných hub s podrobným popisem 169 druhů saprofytických a parazitických hub rostoucích na dřevě, jejich fotografií a ekologie také seznam dřevin, na nichž se nejčastěji vyskytují a dále atlas hlenek, organismů žijících na povrchu tlejícího dřeva.
Pokud na těchto stránkách nenaleznete odpověď na váš dotaz, napište nám, nebo přispějte svým názorem do diskuse. Můžete rovněž navštívit náš profil na Facebooku. Máte-li zájem, můžete posílat vaše fotografie dřevokazných hub nebo hlenek na náš e-mail.Nejnovější nálezyGloeoporus taxicola (Pers.)
Gilb. & Ryvarden
(dřevokaz borový)
Foto: Stanislav Bandžuch

Polyporus brumalis
(Pers.) Fr.
(choroš zimní)
Foto: Stanislav Bandžuch

Basidioradulum radula
(Fr.) Nobles
(kornatec okrouhlý)
Foto: Martin Mišan
Sarcoscypha sp.
(ohnivec)
Foto: Stanislav Bandžuch

Trametes hirsuta
(Wulfen) Pilát
(outkovka chlupatá)
Foto: Martin Mišan


Pholiota sp.
(šupinovka)
Foto: Jaroslav Mokroluský
Ganoderma sp.
(lesklokorka)
Foto: Jaroslav Mokroluský

Steccherinum fimbriatum
(Pers.) J. Erikss.
(ostnateček brvitý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki
(anýzovník vonný)
Foto: Martin MišanArmillaria ostoyae (Romagn.) Herink
(václavka smrková)
Foto: Martin Mišan

Cylindrobasidium evolvens
(Fr.) Jülich
(kornatec rozvitý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Datronia mollis (Sommerf.)
Donk
(outkovka měkká)
Foto: Stanislav BandžuchLeucogyrophana mollusca
(Fr.) Pouzar
(dřevomorka meruňková)
Foto: Stanislav Bandžuch

Coniophora puteana
(Schumach.) P. Karst.
(popraška sklepní)
Foto: Stanislav Bandžuch

Bjerkandera adusta
(Willd.) P. Karst.
(šedopórka osmahlá)
Foto: Stanislav BandžuchSarcomyxa serotina
(Pers.) P. Karst.
(pařezník pozdní)
Foto: Jaroslav Mokroluský

Omphalotus olearius (DC.)
Singer
(hlíva olivová)
Foto: Jaroslav Mokroluský

Fomitopsis pinicola
(Sw.) P. Karst.
(troudnatec pásovaný)
Foto: Jaroslav Mokroluský
Lycoperdon pratense Pers.
(pýchavka stlačená)
Foto: Stanislav Bandžuch

Pleurotus ostreatus (Jacq.)
P. Kumm.
(hlíva ústřičná)
Foto: Stanislav Bandžuch

Plicaturopsis crispa (Pers.) D. A. Reid
(měkkouš kadeřavý)
Foto: Stanislav Bandžuch