DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Český název: pórnatice krvavějící


Taxonomické zařazení: oddělení Basidiomycota (houby stopkovýtrusné), třída Agaricomycetes, Incertae sedis, řád Polyporales, čeleď Meripilaceae


Plodnice: jednoletá, resupinátní, srůstající a pokrývající plochu až několika dm2, 1-5 mm tlustá, slabě přirostlá k substrátu


Rourky: jednovrstevné, průsvitně bělavé, pokrývající celý povrch plodnice, 2-4 mm dlouhé


Póry: velmi drobné (3-7/mm), okrouhlé až hranaté, ve stáří potrhané, bělavé až krémové, při otlačení nejdříve červenající, po chvíli hnědnoucí, ve stáří rezavě hnědé


Dužnina: měkká, pružná, chrupavčitá až voskovitá, průsvitná, bělavá, po poranění červenající, vůně slabě houbová


Výtrusný prach: bílý


Výtrusy: hladké, široce oválné až téměř kulovité, bezbarvé, neamyloidní, 5-7 × 4-6 µm velké


Výskyt: poměrně běžně od května do listopadu na mokrém nebo vlhkém tlejícím dřevě jehličnanů (smrků, borovic, jedlí), méně často i listnáčů (buků, dubů, jilmů, lísek, olší, vrb), především na spodní straně dřeva ležícího na zemi


Výskyt: plodnice mohou vytrvávat do následujícího vegetačního období, poté jsou tvrdé, křehké, rezavě hnědé, dobře oddělitelné od substrátu; jedná se o dobře určitelný druh podle průsvitné dužniny a červenajících pórů; podobná pórnatice skleněná (Physisporinus vitreus (Pers.) P. Karst.) se liší našedlými plodnicemi s namodralými póry, které při otlačení nebo poranění mění barvu na slabě okrovou, pórnatice černající (Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden) mění barvu pórů na tmavě hnědou až černou


Klíčová slova: saprofytismus, poškození jehličnanů, poškození listnáčůRigidoporus sanguinolentusRigidoporus sanguinolentusRigidoporus sanguinolentus