DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Na těchto stránkách naleznete kromě atlasu dřevokazných hub s podrobným popisem 163 druhů saprofytických a parazitických hub rostoucích na dřevě, jejich fotografií a ekologie také seznam dřevin, na nichž se nejčastěji vyskytují a dále atlas hlenek, organismů žijících na povrchu tlejícího dřeva.
Pokud na těchto stránkách nenaleznete odpověď na váš dotaz, napište nám, nebo přispějte svým názorem do diskuse. Můžete rovněž navštívit náš profil na Facebooku. Máte-li zájem, můžete posílat vaše fotografie dřevokazných hub nebo hlenek na náš e-mail.Nejnovější nálezy

Polyporus ciliatus Fr.
(choroš brvitý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Strobilurus esculentus
(Wulfen) Singer
(penízovka smrková)
Foto: Stanislav Bandžuch


Stereum rugosum Pers.
(pevník korkovitý)
Foto: Martin MišanGanoderma applanatum (Pers.)
Pat.
(lesklokorka ploská)
Foto: Stanislav Bandžuch

Datronia mollis (Sommerf.)
Donk
(outkovka měkká)
Foto: Stanislav Bandžuch


Daedalea quercina
(L.) Pers.
(síťkovec dubový)
Foto: Martin Mišan
Exidia glandulosa (Bull.) Fr.
(černorosol bukový)
Foto: Stanislav Bandžuch

Hypholoma fasciculare var. fasciculare (Huds.) P. Kumm.
(třepenitka svazčitá)
Foto: Iveta Votrubcová

Gloeophyllum odoratum
(Wulfen) Imazeki
(anýzovník vonný)
Foto: Stanislav BandžuchTrametes versicolor (L.)
Lloyd
(outkovka pestrá)
Foto: Iveta Votrubcová

Mycena viridimarginata
P. Karst.
(helmovka zelenobřitá)
Foto: Martin Mišan

Kretzschmaria deusta (Hoffm.)
P. M. D. Martin
(spálenka skořepová)
Foto: Martin MišanIschnoderma resinosum
(Schrad.) P. Karst.
(smolokorka buková)
Foto: Martin Mišan

Radulomyces molaris
(Chaillet ex Fr.) M. P. Christ.
(struhák blanitý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Caloscypha fulgens
(Pers.) Boud.
(krasočíška žlutá)
Foto: Martin MišanScutellinia scutellata
(L.) Lambotte
(kosmatka štítovitá)
Foto: Martin Mišan

Auricularia auricula-judae
(Bull.) Quél.
(boltcovitka ucho Jidášovo)
Foto: Stanislav Bandžuch

Ganoderma applanatum
(Pers.) Pat.
(lesklokorka ploská)
Foto: Stanislav BandžuchSteccherinum fimbriatum
(Pers.) J. Erikss.
(ostnateček brvitý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Gloeoporus taxicola (Pers.)
Gilb. & Ryvarden
(dřevokaz borový)
Foto: Stanislav Bandžuch

Merulius tremellosus
Schrad.
(dřevokaz rosolovitý)
Foto: Stanislav Bandžuch