DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Na těchto stránkách naleznete kromě atlasu dřevokazných hub s podrobným popisem 160 druhů saprofytických a parazitických hub rostoucích na dřevě, jejich fotografií a ekologie také seznam dřevin, na nichž se nejčastěji vyskytují a dále atlas hlenek, organismů žijících na povrchu tlejícího dřeva.
Pokud na těchto stránkách nenaleznete odpověď na váš dotaz, napište nám, nebo přispějte svým názorem do diskuse. Můžete rovněž navštívit náš profil na Facebooku. Máte-li zájem, můžete posílat vaše fotografie dřevokazných hub nebo hlenek na náš e-mail.Nejnovější nálezyPolyporus brumalis (Pers.) Fr.
(choroš zimní)
Foto: Stanislav Bandžuch

Schizophyllum commune Fr.
(klanolístka obecná)
Foto: Stanislav Bandžuch

Sarcoscypha sp.
(ohnivec)
Foto: Stanislav BandžuchAuricularia auricula-judae
(Bull.) Quél.
(boltcovitka ucho Jidášovo)
Foto: Stanislav Bandžuch

Coniophora puteana
(Schumach.) P. Karst.
(popraška sklepní)
Foto: Stanislav Bandžuch

Tremella mesenterica
Schaeff.
(rosolovka mozkovitá)
Foto: Stanislav BandžuchFomes fomentarius (L.)
J. Kickx f.
(troudnatec kopytovitý)
Foto: Stanislav Bandžuch


Irpex lacteus (Fr.) Fr.
(bránovitka mléčná)
Foto: Stanislav Bandžuch

Trametes versicolor (L.)
Lloyd
(outkovka pestrá)
Foto: Stanislav BandžuchPycnoporus cinnabarinus
(Jacq.) Fr.
(outkovka rumělková)
Foto: Martin Mišan

Trametes versicolor (L.)
Lloyd
(outkovka pestrá)
Foto: Martin Mišan

Omphalotus olearius (DC.)
Singer
(hlíva olivová)
Foto: Martin MišanGloeoporus taxicola
(Pers.) Gilb. & Ryvarden
(dřevokaz borový)
Foto: Stanislav Bandžuch

Datronia mollis
(Sommerf.) Donk
(outkovka měkká)
Foto: Stanislav Bandžuch

Hyphodontia sambuci
(Pers.) J. Erikss.
(kornatec bezový)
Foto: Stanislav BandžuchFomitopsis pinicola (Sw.)
P. Karst.
(troudnatec pásovaný)
Foto: Martin Mišan

Basidioradulum radula (Fr.)
Nobles
(kornatec okrouhlý)
Foto: Martin Mišan

Daedaleopsis confragosa
(Bolton) J. Schröt.
(síťkovec načervenalý)
Foto: Martin MišanDiatrype disciformis
(Hoffm.) Fr.
(korovitka terčovitá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Trametes gibbosa
(Pers.) Fr.
(outkovka hrbatá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Peniophora incarnata
(Pers.) P. Karst.
(kornatka masová)
Foto: Stanislav Bandžuch