DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Všem našim návštěvníkům, spolupracovníkům a fandům přejeme příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný houbařský rok 2013!Nejnovější nálezySteccherinum ochraceum
(Pers.) Gray
(ostnateček okrový)
Foto: Stanislav Bandžuch

Gloeophyllum odoratum
(Wulfen) Imazeki
(anýzovník vonný)
Foto: Stanislav Bandžuch

Cylindrobasidium evolvens
(Fr.) Jülich
(kornatec rozvitý)
Foto: Stanislav BandžuchAuricularia auricula-judae
(Bull.) Quél.
(boltcovitka ucho Jidášovo)
Foto: Jaroslav Mokroluský

Bjerkandera adusta (Willd.)
P. Karst.
(šedopórka osmahlá)
Foto: Jaroslav Mokroluský

Stereum hirsutum (Willd.)
Pers.
(pevník chlupatý)
Foto: Jaroslav MokroluskýPhlebiopsis gigantea (Fr.)
Jülich
(kornatec obrovský)
Foto: Stanislav Bandžuch

Bjerkandera adusta (Willd.)
P. Karst.
(šedopórka osmahlá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Datronia mollis (Sommerf.)
Donk
(outkovka měkká)
Foto: Stanislav BandžuchGanoderma applanatum (Pers.)
Pat.
(lesklokorka ploská)
Foto: Martin Mišan


Irpex lacteus (Fr.) Fr.
(bránovitka mléčná)
Foto: Stanislav Bandžuch


Exidia glandulosa (Bull.) Fr.
(černorosol bukový)
Foto: Stanislav Bandžuch
Coprinus sp.
(hnojník)
Foto: Jaroslav Mokroluský

Hypholoma fasciculare var.
fasciculare
(Huds.) P. Kumm.
(třepenitka svazčitá)
Foto: Jaroslav Mokroluský

Phellinus igniarius (L.)
Quél.
(ohňovec obecný)
Foto: Jaroslav MokroluskýGloeoporus taxicola (Pers.)
Gilb. & Ryvarden
(dřevokaz borový)
Foto: Stanislav Bandžuch


Tremella mesenterica Schaeff.
(rosolovka mozkovitá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Byssomerulius corium (Pers.)
Parmasto
(dřevokaz papírovitý)
Foto: Stanislav BandžuchTricholomopsis rutilans
(Schaeff.) Singer
(šafránka červenožlutá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Lycoperdon pyriforme
Schaeff.
(pýchavka hruškovitá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Bjerkandera adusta (Willd.)
P. Karst.
(šedopórka osmahlá)
Foto: Jaroslav Mokroluský