DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Na těchto stránkách naleznete kromě atlasu dřevokazných hub s podrobným popisem 148 druhů saprofytických a parazitických hub rostoucích na dřevě, jejich fotografií a ekologie také seznam dřevin, na nichž se nejčastěji vyskytují a dále atlas hlenek, organismů žijících na povrchu tlejícího dřeva.
Pokud na těchto stránkách nenaleznete odpověď na váš dotaz, napište nám, nebo přispějte svým názorem do diskuse. Můžete rovněž navštívit náš profil na Facebooku. Máte-li zájem, můžete posílat vaše fotografie dřevokazných hub nebo hlenek na náš e-mail.



Nejnovější nálezy



Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
(hnojník třpytivý)
Foto: Martin Mišan

Fomes fomentarius (L.)
J. Kickx f.
(troudnatec kopytovitý)
Foto: Nikola Sztyperová

Mycena galericulata (Scop.)
Gray
(helmovka tuhonohá)
Foto: Nikola Sztyperová



Diatrype stigma
(Hoffm.) Fr.
(korovitka tečkovaná)
Foto: Martin Mišan

Vuilleminia comedens (Nees)
Maire
(větvovka ojíněná)
Foto: Martin Mišan

Pycnoporus cinnabarinus
(Jacq.) Fr.
(outkovka rumělková)
Foto: Stanislav Bandžuch



Laetiporus sulphureus (Bull.)
Murrill
(sírovec žlutooranžový)
Foto: Zdeněk Fexa

Coriolopsis gallica (Fr.)
Ryvarden
(outkovka francouzská)
Foto: Stanislav Bandžuch

Phlebia rufa (Pers.)
M. P. Christ.
(žilnatka proměnlivá)
Foto: Stanislav Bandžuch



Trametes versicolor (L.)
Lloyd
(outkovka pestrá)
Foto: Ludmila Boháčková


Hypoxylon howeanum Peck
(dřevomor Howeův)
Foto: Martin Mišan

Stereum hirsutum (Willd.)
Pers.
(pevník chlupatý)
Foto: Martin Mišan



Daedalea quercina (L.)
Pers.
(síťkovec dubový)
Foto: Martin Mišan

Hypholoma fasciculare var. fasciculare (Huds.) P. Kumm.
(třepenitka svazčitá)
Foto: Martin Mišan

Tapinella atrotomentosa (Batsch)
Šutara
(čechratka černohuňatá)
Foto: Martin Mišan



Trametes versicolor (L.)
Lloyd
(outkovka pestrá)
Foto: Martin Mišan

Thelephora penicillata (Pers.)
Fr.
(plesňák čekankovitý)
Foto: Stanislav Bandžuch


Ramaria sp.
(kuřátka)
Foto: Stanislav Bandžuch



Piptoporus betulinus (Bull.)
P. Karst.
(březovník obecný)
Foto: Stanislav Bandžuch


Polyporus varius (Pers.) Fr.
(choroš měnlivý)
Foto: Stanislav Bandžuch


Lenzites betulina (L.) Fr.
(lupeník březový)
Foto: Stanislav Bandžuch