DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Na těchto stránkách naleznete kromě atlasu dřevokazných hub s podrobným popisem 137 nejběžnějších druhů saprofytických a parazitických hub rostoucích na dřevě, jejich fotografií a ekologie také seznam dřevin, na nichž se nejčastěji vyskytují a dále atlas hlenek, organismů žijících na povrchu tlejícího dřeva.
Pokud na těchto stránkách nenaleznete odpověď na váš dotaz, napište nám, nebo přispějte svým názorem do diskuse. Můžete rovněž navštívit náš profil na Facebooku. Máte-li zájem, můžete posílat vaše fotografie dřevokazných hub nebo hlenek na náš e-mail.Nejnovější nálezySchizopora flavipora (Berk. &
M. A. Curtis ex Cooke) Ryvarden
(pórnovitka drobnopórá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Phellinus hartigii (Allesch.
& Schnabl) Pat.
(ohňovec Hartigův)
Foto: Stanislav Bandžuch

Bjerkandera adusta (Willd.)
P. Karst.
(šedopórka osmahlá)
Foto: Stanislav BandžuchDiatrype disciformis
(Hoffm.) Fr.
(korovitka terčovitá)
Foto: Iveta Votrubcová

Fomes fomentarius (L.)
J. Kickx f.
(troudnatec kopytovitý)
Foto: Iveta Votrubcová

Leucogyrophana mollusca (Fr.)
Pouzar
(dřevomorka meruňková)
Foto: Stanislav BandžuchMycena acicula (Schaeff.)
P. Kumm.
(helmovka jehličková)
Foto: Stanislav Bandžuch


Phellinus sp.
(ohňovec)
Foto: Stanislav Bandžuch


Stereum rugosum Pers.
(pevník korkovitý)
Foto: Stanislav BandžuchPolyporus squamosus (Huds.)
Fr.
(choroš šupinatý)
Foto: Martin Mišan

Pycnoporus cinnabarinus
(Jacq.) Fr.
(outkovka rumělková)
Foto: Martin Mišan

Kretzschmaria deusta (Hoffm.)
P. M. D. Martin
(spálenka skořepová)
Foto: Martin MišanLeucogyrophana mollusca
(Fr.) Pouzar
(dřevomorka meruňková)
Foto: Iveta Votrubcová

Rigidoporus sanguinolentus
(Alb. & Schwein.) Donk
(pórnatice krvavějící)
Foto: Stanislav Bandžuch

Xeromphalina campanella
(Batsch) Maire
(kalichovka zvonečková)
Foto: Stanislav BandžuchGloeoporus taxicola (Pers.)
Gilb. & Ryvarden
(dřevokaz borový)
Foto: Stanislav Bandžuch

Pleurotus pulmonarius (Fr.)
Quél.
(hlíva plicní)
Foto: Stanislav Bandžuch

Hypoxylon fragiforme (Pers.)
J. Kickx f.
(dřevomor červený)
Foto: Iveta Votrubcová
Irpex lacteus (Fr.) Fr.
(bránovitka mléčná)
Foto: Stanislav Bandžuch

Trichaptum abietinum (Dicks.)
Ryvarden
(bránovitec jedlový)
Foto: Stanislav Bandžuch

Royoporus badius (Pers.)
A. B. De
(choroš smolonohý)
Foto: Stanislav Bandžuch