DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Na těchto stránkách naleznete kromě atlasu dřevokazných hub s podrobným popisem 137 nejběžnějších druhů saprofytických a parazitických hub rostoucích na dřevě, jejich fotografií a ekologie také seznam dřevin, na nichž se nejčastěji vyskytují a dále atlas hlenek, organismů žijících na povrchu tlejícího dřeva.
Pokud na těchto stránkách nenaleznete odpověď na váš dotaz, napište nám, nebo přispějte svým názorem do diskuse. Můžete rovněž navštívit náš profil na Facebooku. Máte-li zájem, můžete posílat vaše fotografie dřevokazných hub nebo hlenek na náš e-mail.Nejnovější nálezyGloeoporus taxicola (Pers.)
Gilb. & Ryvarden
(dřevokaz borový)
Foto: Stanislav Bandžuch

Pleurotus pulmonarius (Fr.)
Quél.
(hlíva plicní)
Foto: Stanislav Bandžuch

Hypoxylon fragiforme (Pers.)
J. Kickx f.
(dřevomor červený)
Foto: Iveta Votrubcová
Irpex lacteus (Fr.) Fr.
(bránovitka mléčná)
Foto: Stanislav Bandžuch

Trichaptum abietinum (Dicks.)
Ryvarden
(bránovitec jedlový)
Foto: Stanislav Bandžuch

Royoporus badius (Pers.)
A. B. De
(choroš smolonohý)
Foto: Stanislav Bandžuch
Polyporus ciliatus Fr.
(choroš brvitý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Lycogala epidendrum
(J. C. Buxb. ex L.) Fr.
(vlčí mléko červené)
Foto: Stanislav Bandžuch

Pycnoporus cinnabarinus
(Jacq.) Fr.
(outkovka rumělková)
Foto: Stanislav BandžuchDiatrype disciformis
(Hoffm.) Fr.
(korovitka terčovitá)
Foto: Stanislav Bandžuch


Stereum rugosum Pers.
(pevník korkovitý)
Foto: Martin Mišan

Trametes gibbosa
(Pers.) Fr.
(outkovka hrbatá)
Foto: Stanislav BandžuchXylobolus frustulatus (Pers.)
Boidin
(pevník rozpraskaný)
Foto: Stanislav Bandžuch


Phellinus sp.
(ohňovec)
Foto: Stanislav Bandžuch

Peniophora incarnata (Pers.)
P. Karst.
(kornatka masová)
Foto: Stanislav BandžuchInonotus obliquus (Ach.
ex Pers.) Pilát
(rezavec šikmý)
Foto: Iveta Votrubcová

Ganoderma applanatum (Pers.)
Pat.
(lesklokorka ploská)
Foto: Martin Mišan

Fomes fomentarius (L.)
J. Kickx f.
(troudnatec kopytovitý)
Foto: Iveta Votrubcová??? Ceriomyces aurantiacus
(Pat.) Sacc.
(??? sírovec žlutooranžový
- imperfektní forma)
Foto: Stanislav BandžuchSarcoscypha sp.
(ohnivec)
Foto: Stanislav Bandžuch


Ganoderma applanatum (Pers.)
Pat.
(lesklokorka ploská)
Foto: Stanislav Bandžuch