DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Na těchto stránkách naleznete atlas dřevokazných hub s podrobným popisem více než 130 nejběžnějších druhů saprofytických a parazitických hub rostoucích na dřevě, včetně jejich fotografií, ekologie a seznamu dřevin, na nichž se nejčastěji vyskytují. Nově jsme zařadili atlas hlenek (organismů žijících na povrchu tlejícího dřeva).
Pokud na těchto stránkách nenaleznete odpověď na váš dotaz, napište nám, nebo přispějte svým názorem do diskuse. Můžete rovněž navštívit náš profil na Facebooku. Máte-li zájem, můžete posílat vaše fotografie dřevokazných hub nebo hlenek na náš e-mail.Nejnovější nálezyTrametes trogii Berk.
(outkovka Trogova)
Foto: Iveta Votrubcová


Lycoperdon pyriforme Schaeff.
(pýchavka hruškovitá)
Foto: Iveta Votrubcová


Phyllotopsis nidulans (Pers.)
Singer
(hlíva hnízdovitá)
Foto: Iveta VotrubcováCylindrobasidium evolvens
(Fr.) Jülich
(kornatec rozvitý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Steccherinum fimbriatum (Pers.)
J. Erikss.
(ostnateček brvitý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Vuilleminia comedens (Nees)
Maire
(větvovka ojíněná)
Foto: Stanislav BandžuchAuricularia auricula-judae
(Bull.) Quél.
(boltcovitka ucho Jidášovo)
Foto: Iveta Votrubcová

Inonotus obliquus (Ach.
ex Pers.) Pilát
(rezavec šikmý)
Foto: Iveta Votrubcová

Auricularia mesenterica
(Dicks.) Pers.
(boltcovitka mozkovitá)
Foto: Iveta VotrubcováXylaria polymorpha (Pers.)
Grev.
(dřevnatka kyjovitá)
Foto: Iveta Votrubcová

Merulius tremellosus Schrad.
(dřevokaz rosolovitý)
Foto: Stanislav Bandžuch


Trametes gibbosa (Pers.) Fr.
(outkovka hrbatá)
Foto: Iveta Votrubcová
Ganoderma resinaceum Boud.
(lesklokorka pryskyřičná)
Foto: Michal Hradský


Corticium roseum Pers.
(kornatec růžový)
Foto: Stanislav Bandžuch


Gloeoporus taxicola (Pers.)
Gilb. & Ryvarden
(dřevokaz borový)
Foto: Stanislav BandžuchStereum rugosum Pers.
(pevník korkovitý)
Foto: Stanislav Bandžuch


Panellus stipticus (Bull.)
P. Karst.
(pařezník obecný)
Foto: Iveta Votrubcová

Trametes versicolor (L.)
Lloyd
(outkovka pestrá)
Foto: Iveta VotrubcováStereum sp.
(pevník)
Foto: Stanislav Bandžuch


Encoelia furfuracea (Roth)
P. Karst.
(kornice otrubičnatá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Fomitopsis pinicola (Sw.)
P. Karst.
(troudnatec pásovaný)
Foto: Stanislav Bandžuch