DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

<<< novější nálezy <<< >>> starší nálezy >>>


Cyathus striatus (Huds.) Willd.
(číšenka rýhovaná)
Foto: Stanislav Bandžuch


Coprinellus disseminatus (Pers.) J. E. Lange
(hnojník nasetý)
Foto:Iveta Votrubcová

Postia caesia (Schrad.) P. Karst.
(bělochoroš modravý)
Foto: Martin Mišan
Stereum hirsutum (Willd.) Pers.
(pevník chlupatý)
Foto: Stanislav Bandžuch


Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki
(anýzovník vonný)
Foto: Stanislav Bandžuch

Daedalea quercina (L.) Pers.
(síťkovec dubový)
Foto: Stanislav Bandžuch
Polyporus varius (Pers.) Fr.
(choroš měnlivý)
Foto: Martin Mišan

Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.
(troudnatec pásovaný)
Foto: Stanislav Bandžuch

Phlebia radiata Fr.
(žilnatka oranžová)
Foto: Stanislav Bandžuch???

Foto: Stanislav Bandžuch


Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst.
(smolokorka pryskyřičnatá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Xeromphalina campanella (Batsch) Maire
(kalichovka zvonečková)
Foto: Iveta VotrubcováGanoderma applanatum (Pers.) Pat.
(lesklokorka ploská)
Foto: Stanislav Bandžuch

Fuligo septica (L.) F. H. Wigg.
(slizovka práškovitá)
Foto: Stanislav Bandžuch


Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin
(ohňovec statný)
Foto: Stanislav BandžuchTrichaptum biforme (Fr.) Ryvarden
(bránovitec dvoutvarý)
Foto: Stanislav Bandžuch


Tubifera ferruginosa (Batsch) J. F. Gmel.
(zlepníček jahodovitý)
Foto: Martin Mišan

Hypholoma fasciculare (Fr.) P. Kumm.
(třepenitka svazčitá)
Foto: Martin MišanSparassis crispa (Wulfen) Fr.
(kotrč kadeřavý)
Foto: Martin Mišan


Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin
(ohňovec statný)
Foto: Martin Mišan

Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara
(čechratka černohuňatá)
Foto: Martin Mišan<<< novější nálezy <<< >>> starší nálezy >>>