DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

<<< novější nálezy <<< >>> starší nálezy >>>


Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.
(klihatka černá)
Foto: Stanislav Bandžuch

??? Nectria sp.
(rážovka)
Foto: René Meissner

Guepinia helvelloides (DC.) Fr.
(rosolovec červený)
Foto: Stanislav BandžuchLeucogyrophana mollusca (Fr.) Pouzar
(dřevomorka meruňková)
Foto: Stanislav Bandžuch

Royoporus badius (Pers.) A. B. De
(choroš smolonohý)
Foto: Stanislav Bandžuch


Trametes versicolor (L.) Lloyd
(outkovka pestrá)
Foto: Stanislav Bandžuch
Calocera cornea (Batsch) Fr.
(krásnorůžek rohovitý)
Foto: Stanislav Bandžuch


Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f.
(dřevomor červený)
Foto: Stanislav Bandžuch

Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich
(dřevomorka zlatá)
Foto: Stanislav Bandžuch
Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél.
(boltcovitka ucho Jidášovo)
Foto: Iveta Votrubcová

Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa (O. F. Müll.) T. Macbr.
(válečkovka keříčkovitá)
Foto: Iveta Votrubcová

Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév.
(kožovka rezavá)
Foto: Iveta VotrubcováTubifera ferruginosa (Batsch) J. F. Gmel.
(zlepníček jahodovitý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.
(lesklokorka ploská)
Foto: Iveta Votrubcová

Ramaria sp.
(kuřátka)
Foto: Stanislav Bandžuch
Lycogala epidendrum (J. C. Buxb. ex L.) Fr.
(vlčí mléko červené)
Foto: Iveta Votrubcová

Daedalea quercina (L.) Pers.
(síťkovec dubový)
Foto: Stanislav Bandžuch


Mycena renati Quél.
(helmovka žlutonohá)
Foto: Stanislav Bandžuch
Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns
(houževnatec šupinatý)
Foto: Stanislav Bandžuch

Fomes fomentarius (L.) J. Kickx f.
(troudnatec kopytovitý)
Foto: Martin Mišan


Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat.
(ohňovec Hartigův)
Foto: Stanislav Bandžuch<<< novější nálezy <<< >>> starší nálezy >>>