DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

<<< novější nálezy <<< >>> starší nálezy >>>


AktualityMezi jedny z nejnápadnějších hub pozdního jara a léta patří bezesporu choroš šupinatý (Polyporus squamosus (Huds.) Fr.), jehož velké, na povrchu žlutohnědě šupinaté plodnice můžeme nalézt zejména ve starších jírovcových nebo ořešákových alejích.>>> VÍCE >>>
Nejnovější nálezyFuligo septica (L.) F. H. Wigg.
(slizovka práškovitá)
Foto: Stanislav Bandžuch


Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill
(sírovec žlutooranžový)
Foto: Iveta Votrubcová

Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát
(outkovka chlupatá)
Foto: Stanislav Bandžuch
Ceratiomyxa porioides (Alb. & Schwein.) J. Schröt.
(válečkovka síťovitá)
Foto: Iveta Votrubcová

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) Fr.
(outkovka rumělková)
Foto: Stanislav Bandžuch

Calocera viscosa (Pers.) Fr.
(krásnorůžek lepkavý)
Foto: Iveta Votrubcová
Tapinella panuoides (Batsch) E.-J. Gilbert
(čechratka sklepní)
Foto: Stanislav Bandžuch

Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A. H. Sm.
(opeňka měnlivá)
Foto: Martin Mišan

Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki
(anýzovník vonný)
Foto: Iveta VotrubcováClathrus archeri (Berk.) Dring
(květnatec Archerův)
Foto: Marie Bučánková


Hypholoma fasciculare (Fr.) P. Kumm.
(třepenitka svazčitá)
Foto: Stanislav Bandžuch

Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.
(hnědák Schweinitzův)
Foto: Iveta Votrubcová
Stemonitis fusca var. fusca Roth
(pazderek hnědý)
Foto: Martin Mišan


Fomes fomentarius (L.) J. Kickx f.
(troudnatec kopytovitý)
Foto: Martin Mišan


Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns
(houževnatec šupinatý)
Foto: Martin MišanCoprinellus disseminatus (Pers.) J. E. Lange
(hnojník nasetý)
Foto: Iveta Votrubcová

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
(lesklokorka lesklá)
Foto: Jaroslav Prudík

Daedalea quercina (L.) Pers.
(síťkovec dubový)
Foto: Martin Mišan
Hypoxylon howeanum Peck
(dřevomor Howeův)
Foto: Martin MišanAnnulohypoxylon multiforme var. multiforme (Fr.) Y. M. Ju, J. D. Rogers & H. M. Hsieh
(dřevomor mnohotvarý)
Foto: Martin Mišan

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.
(lesklokorka ploská)
Foto: Martin Mišan
<<< novější nálezy <<< >>> starší nálezy >>>