DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hubTroudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius (L.) J. J. Kickx) na zlomeném a ztrouchnivělém kmeni břízy v borovém lese nalezl pan Miloslav Krajíček

Fotografie ohnivce šarlatového (Sarcoscypha coccinea (Jacq.) Sacc) nám zaslal pan Miloslav Krajíček, který plodnice nalezl v mokřině za rybníkem na napůl zetlelé větvičce, pravděpodobně olšové nebo vrbové. Fotografie lze zvětšit kliknutím.