DŘEVOKAZNÉ HOUBY

Atlas saprofytických a parazitických dřevokazných hub

Mikrosvět hlenek na vlhkých pařezech


Hlenky (Amoebozoa) jsou eukaryotické organismy, dříve řazené mezi houby, které vytvářejí nápadná slizovitá plazmodia (mnohojaderné jednobuněčné útvary) na povrchu tlejícího dřeva, na listech, mechu nebo na trávě. Podobně jako houby se rozmnožují pomocí plodnic (aethalií), v nichž vznikají spory. Od hub se odlišují pohyblivou fází vývojového cyklu. Hlenky jsou schopny měňavkovitého (améboidního) pohybu po substrátu, "umějí procházet" bludištěm a hledat nejkratší cestu za potravou. Hlenky se vyživují většinou fagocytózou bakterií nebo kvasinek. Mezi naše nejnápadnější hlenky patří vlčí mléko červené (Lycogala epidendrum (J.C. Buxb. ex L.) Fr.) nebo slizovka práškovitá (Fuligo septica (L.) F.H. Wigg.).


Plodnice dřevomoru můžeme nalézt po celý rok


Na jaře, když roztaje poslední sníh, můžeme na odumřelých kmenech a větvích buků nalézt drobné, polokulovité a tvrdé červenohnědé plodničky (stromata) dřevomoru červeného (Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f.). Tato askomyceta (vřeckovýtrusná houba) náleží do skupiny tvrdohub (Pyrenomycetes). Její plodnice vyrůstají na borce odumřelého bukového dřeva prakticky celý rok a to jak v lesích, tak na uskladněném dřevě. Podrobnější popis této houby naleznete >>> ZDE <<< .

Zimní houby stále rostou


Mezi typicky zimní houby s dočasně vytvářenými plodnicemi patří například penízovka sametonohá (Flammulina velutipes (Curtis) Singer). Je to blízká příbuzná václavky smrkové (Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink), vyrůstá v trsech na bázi kmenů živých vrb, topolů a jiných listnáčů. Jedná se o jedlou a chutnou houbu, jejíž plodnice jsou snadno identifikovatelné, neboť se jedná o jednu z mála hub, která vytváří podobné plodnice během zimy. Podrobnější popis této houby naleznete >>> ZDE <<< .Pomozte při určení "záhadné" houby


Plodnice této houby vyrůstají z nosného hranolu z topolového dřeva spárou mezi cementovláknitými deskami dělicí stěny. Barva je ohnivě žlutooranžová, na nejstarších částech nahnědlá. Vůně plodnice je nádherná hřibovitá, velice intenzivní. Konstrukce velice křehká (jako u kuřátek) s vysokým obsahem volné vody (dala se „ždímat“). Všechny fotografie a diskusi naleznete >>> ZDE <<< .
Houby rostou i v zimě


Existují druhy hub, které jsou schopny vytvářet plodnice nejen během vegetačního období. I během zimy můžeme nalézt vytrvalé plodnice, které přežívají i několik let. Některé druhy nejsou závislé na teplotě prostředí a vytvářejí plodnice prakticky kdykoli. Příkladem může být Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. (boltcovitka ucho Jidášovo), jejíž plodnice vyrůstají celoročně. Můžeme je nalézt zejména za vlhkého počasí. Seznam druhů rostoucích v zimě naleznete >>> ZDE <<< .
Nejnovější nálezy
Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm. (šupinovka zlatozávojná) u motorestu Samota u Buchlova


Fotografie nám zaslal R. Staněk z Brna